9 DİLDE İSTANBUL

İstanbul ‘un tarihi çok çok eskilere dayanıyor. Bizim şimdi İstanbul dediğimiz güzel şehrimizin geçmiş dönemlerdeki isimlerini merak etmiş miydiniz hiç ?

İşte 9 farklı dilde İstanbul :

·    Grekçe: Vizantion

·    Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma

·    Rumca: Konstantinopolis, Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis

·    Slavca: Çargrad, Konstantingrad

·    Vikingce: Miklagord

·    Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli

·    Arapça : Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma

·    Selçuklular Zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye,

·    Osmanlıcada:Stambul Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat,, Islambol,Darü’s-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü’l-Hilafetü’l Aliye,Payitaht-ı Saltanat, Dergâh-ı Mualla, Südde-i Saadet Istanbul

Tags: