HAYDARPAŞA VE HAREMİN KORUMA PLANI ONAYLANDI

Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Harem Otogarı`nın bulunduğu bölgenin kültür, turizm ve ticaret alanına dönüştürülerek korunmasını amaçlayan “1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi.

Meclis, Kasım ayı toplantılarının son birleşiminde, Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Harem Otogarı`nın bulunduğu bölgenin kültür, turizm ve ticaret alanına dönüştürülerek korunmasını amaçlayan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda bazı düzeltmelerle onaylanan “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı ele aldı.

Meclis üyelerinin görüşlerini belirtmesinin ardından oy çokluğuyla kabul edilen rapor kapsamında; Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Harem Otogarının bulunduğu bölge kültür, turizm ve ticaret alanına dönüştürülerek korunacak.

Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda bölgenin plan düzenlemesi, Üsküdar ve Kadıköy olarak iki parça halinde yapılacak.
Kararla, daha önce 5 kat ve 27 metre olarak belirlenen yapı yüksekliği 4 kat olarak sabitlendi. Kültürel tesis alanı olarak belirtilen kısımlarda kültür tesisi büyüklüğünde ticaret merkezi yapma izni de yüzde 20 ile sınırlandı. Bölgede bulunan tescilli yapılar ise aynen korunmak şartıyla kültür, turizm ve ticaret alanına dönüştürülebilecek.