İSTANBUL’UN ÇINARLARI DEĞİŞECEK

İstanbul’da hastalıklı ağaçların yerine sağlıklı ağaçlar dikilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dolmabahçe Caddesinde hastalıklı ağaçların yerine sağlıklı ağaçların dikileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Park ve

Bahçeler Müdürlüğünce 19 Ocak’ta İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonuna sunulan çınar ağaçlarıyla ilgili raporun 9 Şubat’ta toplanan kurul tarafından görüşüldüğü ve Dolmabahçe Caddesindeki hastalıklı ağaçların kaldırılıp, yerlerine 10 metre boyunda ağaç dikilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Çınar ağaçlarının, hastalık etmenleri sonucu kuruduğu vurgulanan açıklamada, çalışmalar, araştırmalar ve yapılan tüm faaliyetlerin amacının, hastalık etmeninin diğer sağlıklı ağaçlara yayılmaması, sağlıklı ağaçların korunması ve anıt ağaçların gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ”Dolayısıyla 5 Mart 2012 tarihi itibariyle yapılacak yeni ağaç dikim işlemi, kurul kararı ile hastalıklı ağaçların sağlıklı ağaçlarla yer değiştirmesinden ibarettir” denildi.

KAYNAK : www.trthaber.com